Wat houdt flexibele thuiszorg precies in?

In het geval van een persoonsgebonden budget is de zorgverlening van AVERU de optimale oplossing.

In overleg wordt een individueel zorgpakket samengesteld dat aansluit op de wens en behoefte van de cliënt. De periode waarin zorg wordt verleend is variabel. Verder kan AVERU een aanvulling zijn op uw mantelzorgrooster.

Ook terminale zorg en intensieve zorg in het geval van dementie, chronische ziekte of een doorgemaakt CVA of TIA (zoals beroerten) behoren tot de flexibele zorgmogelijkheden van AVERU.

 

Verpleegkundige handelingen

AVERU is niet bevoegd tot het uitvoeren van specifieke verpleegkundige handelingen, maar gezien de medische achtergrond van onze zorgverleners kan hierbij wel worden geassisteerd.

 

 

 

Zorg van ouderen,
voor ouderen

Hoe gaan wij
te werk?

Flexibele
thuiszorg

Totaalpakket
zorgtaken

Onze cliënten

 

 

GROTE RATELAAR 124
7422 NG   DEVENTER

INFO@AVERU.NL

  (c) Copyright Averu 1999 - 2015